Subscribe
to our newsletter

and select which news you want to receive

Stand van die bedryf

SAPPO

Isabel Bröcker, hoof van besigheidsintelligensie by SAPPO, bespreek die invloed van die afgelope jaar se markkragte (plaaslik en internasionaal) op die bemarkbaarheid en prys van varkvleis. Die artikel het voorheen in Landbouweekbladverskyn.

Lees meer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin