Subscribe
to our newsletter

and select which news you want to receive

Sôe in groepe: 
Dit werk vir ons, sê dié produsente

Werk sôe in groepe en waar lê die slaggate? PORCUS het met ‘n paar veeartse en produsente gesels wat reeds van groepsbehuising vir sôe gebruik maak.
Dr Pieter Vervoort (CS Vet): Kry jou kop reg en maak dit werk
Met die regte gesindheid sal groepsbehuising vir jou werk. Ons kliënte wat reeds omgeskakel het, het dit gedoen omdat hulle wou en omdat hulle glo dit is die regte ding om te doen. Daarom werk die stelsel vir hulle en is hulle baie gelukkig daarmee.
Ons vind dat die prestasie van sôe in groepe baie ooreenstem met dié van sôe wat nie in groepe gehuisves word nie. Dis dalk effens meer bestuursintensief, maar nie noodwendig nie. Jy bestuur eintlik jou boerdery maar nou net op ‘n ander manier.
Feit bly staan dat produsente eenvoudig nie meer ‘n keuse het nie. Kry jou kop reg en maak dit vir jou werk.
Charl Braak (GH Braak Trust, 
Donkerhoek): 
Doen behoorlik huiswerk
Ons het in Januarie 2013 ‘n nuwe 
eenheid naby Bronkhorstspruit opgerig en dit só ontwerp dat dit vir groepbehui-
sing geskik is. Dis is krities noodsaaklik dat jou beplanning en navorsing voor die tyd behoorlik gedoen word. Ons veeartse het in dié opsig ontsettend baie gehelp Die hokuitleg is belangrik, en kan jou lewe baie vergemaklik!
Ons sôe is net vir vyf dae in kratte wanneer hulle geïnsemineer word, en is daarna in groepe tot hulle jong. Ons plaas ses jong sôe in ‘n groep en ons ouer sôe twaalf in ‘n groep, afhangende van sogpariteit en sogkondisie.
Moderne genetika speel ook ‘n groot rol in die bestuur van die plaas, en die diere se temperament maak dag-tot-dag-bestuur baie eenvoudig. 
    Die stelsel werk baie goed vir ons. Aanvanklik was daar bestuursaanpas–sings, maar dié is intussen uitgesorteer. Die sôe in die groepsbehuising is reeds besig om die sôe in kratte verby te steek in terme van produksiesyfers.

Rob Butt (Butt Farming, Mooi River)
: We plan to phase out crates 
completely

We switched to group housing about five years ago. We house our sows in groups of four and the system works very well for us. The secret is to house sows of approximately the same size in a specific group. 
    In the end, it was not really a big change for us at all. There is no difference in performance of sows in groups or sows not housed in groups. We plan to phase out crates completely within the next five years, but this will of course take some time.
Dr Pieter Grimbeek (Harmony Piggery, Virginia): Groepstelsel werk baie goed vir ons
Ons het nog nie 100% na groepe omgeskakel nie, maar ons is besig en oor ‘n jaar behoort ons groepstelsel ten volle aan die gang te wees. Ons sôe is vir 45 dae in kratte en word dan as dragtig gesertifiseer. Hulle gaan dan na huise wat reeds vir groepe aangepas is.
Soos met enige verandering en aanpassing is ‘n mens maar angstig aan die begin of dit gaan werk of nie, maar die groepstelsel werk baie goed vir ons. Dit is egter ‘n proses en as jy die diere reg groepeer en reg voed en twee maal per dag na hulle behoeftes omsien, is daar regtig min probleme. Daar is nie ‘n verandering in ons reproduksiesyfers met sôe in groepe en dié wat voorheen ten volle in kratte gehuisves is nie.
Jeff van Zyl (Chalala naby Malmesbury): 

Verantwoordelikheid van bestuur verskuif
Ons het ons eenheid nuut gebou en dit was teen April 2013 voltooi. Ons gebruik ‘n elektroniese sogvoedingstelsel en dit werk baie goed.
Die bestuursverantwoordelikheid het verskuif van werkers wat met die hand kosgegee het en ons moet die stelsel baie verantwoordelik bestuur.
Dis beslis bestuursintensief, maar dit werk goed. Die sôe is rustiger en baie kalmer as voorheen. ‘n Mens werk makliker met sôe in groepe as wanneer hulle nie in groepe is nie.
Produsente moenie bang wees om om te skakel nie.
Francois du Toit (Topigs SA)
: Net vyf dae in kratte in vooruitsig
Ons het vier jaar gelede begin om ons nuwe hokke met groepsbehuising in gedagte op te rig. Ons het ook ou geboue wat opgeknap moes word, omgeskakel om vir groepsbehuising voorsiening te maak. Ons vind dat ons sôe uiters aanpasbaar is en maklik by groepsbehuising inskakel.
Ons het soveel sukses met die stelsel dat ons toekomstige geboue só gaan inrig dat sôe net vir vyf dae in kratte gaan wees en die res van hulle dragtigheidsperiode in groepe. Tans is hulle agt weke in kratte en agt weke in groepe.
Daar is egter ‘n paar praktiese dinge wat produsente kan doen om die stelsel te maak werk. Ons gooi bietjie voer op die vloer wanneer ‘n nuwe groep in ‘n hok geplaas moet word. 
    Hulle begin dan dadelik vreet en as hulle klaar is, is hulle sommer vriende. Die voer trek die aandag van mekaar af. Ons verhoed op dié manier dat hulle aggressief teenoor mekaar optree. Dit werk beslis.
Ons huisves sôe in groepe van sowat tien en gebruik grootte en pariteit as kriteria vir watter sôe saam gehuisves moet word.
Kobus Raath (Walt Landgoed)
: Thorough planning important
We started to implement groups in 2003. There were teething problems in the beginning, but now the system works well for us. My advice to producers is to plan the system thoroughly before they start and to implement the system systematically. Put your mind to it and get it behind you. We as an industry do not have a choice.
Pieter Swart (Ibis Piggery, Polo–kwane)
: The world is turning in this direction
We started with group housing last December a year ago. We have electronic housing and we believe that this is a good system. It works well for us. Group housing is now a world trend and South African pork producers cannot escape this. But it takes a bit of a mind shift. The system has to be managed well. Sows are definitely happier. We experienced some managerial problems when we started, but these have now been sorted out.
Dr Peter Evans (SAPPO se gesondheidskakelbeampte): Sôe in groepe gaan jou nie bankrot maak nie
Sôe wat in groepe gehuisves word, gaan boere nie bankrot maak nie. Moenie dit afskiet voordat jy probeer het nie. Met goeie bestuur en die regte besluite, kan produsente selfs beter produksiesyfers behaal. As jy dit wil laat werk, sal dit werk.
Hoe meer data ons oor groepsbehuising versamel, hoe duideliker word dit dat varke in groepe net so goed en selfs beter as sôe in kratte kan presteer. Varkplase is egter werkergedrewe en diervaardigheid (stokmanship) speel ‘n belangrike rol in die sukses van groepe al dan nie.
Produsente in ander lande behaal goeie produksiesyfers met groepe. Sôe mag ook selfs langer lewe omdat hulle sterker bene het en meer oefening kry.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin