Page 3 - PORCUS Sep / Oct 2020
P. 3

Index/Inhoud
Articles
SAPPO News ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 To Taste ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 Unpacking stress in pigs ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 12 Eskort donates 500 bales of hay to desperate Karoo farmers –––––––––––––––––––––––––––– 19 New generation sow: Nutrition and management ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 22 Feed management in the farrowing house –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 25 Veerkragtige bedryf nou nóg belangriker –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 29 Verbruikersgedrag het vir altyd verander ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 29 Stability in rural areas necessary for economies to thrive –––––––––––––––––––––––––––––––– 34 Adapting to the new normal of teaching and training during Covid-19 outbreak –––––––––––– 38
Columns
International ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 30 Market Overview ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 35
  Porcus is die amptelike tydskrif
van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente- organisasie (SAPPO).
Redaksionele komitee
JP van der Walt (voorsitter: SAPPO), Stephen Butt (vise-voorsitter: SAPPO), Johann Kotzé (hoofuitvoerende beampte: SAPPO)
Redaksie
Derick van der Walt (redakteur), Tel: (012) 100-3035
E-pos: derick@greenpepper.biz Uitleg: Yolandé van Zyl
Advertensies
Doreen Jonker, Millerstraat 3,
Pierre van Ryneveld 0157.
Tel (012) 662 1006, Faks (012) 662 1006 e-pos: doreen.jonker15@gmail.com
Gedruk deur
Business Print Centre, Pretoria.
Uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente-organisasie, Posbus 36207, Menlo Park 0102. Tel: (012) 100-3035.
Email: info@sapork.co.za Webbladsy: www.sapork.com
SAPPO aanvaar nie verantwoordelikheid vir enige aanspraak wat in advertensies en artikels gemaak word nie. Menings van artikelskrywers word nie noodwendig deur SAPPO onderskryf nie.
Opinions expressed in articles are not necessarily endorsed by SAPPO.
  September/October 2020 Vol 43 / No. 5
3   1   2   3   4   5