Page 29 - PORCUS Sep / Oct 2020
P. 29

  Verbruikersgedrag het vir altyd verander
Johann van Zyl
Die Covid-19-pandemie het verbruikersgedrag onherroeplik verander, sê Brandon de Kock van Whyfive en geleentheidspreker tydens Agri SA se jaarkongres. Die landboubedryf moet gevolglik van elke kinkel en geleentheid kennis neem.
“Tendense gaan die bedryf voortaan nóg meer rig,” verseker De Kock. “Dit beteken dat verbruikers- gedrag nie alleen deur kleiner begrotings gestuur gaan word nie maar dat basiese behoeftes ’n groter deel van die totale begroting gaan uitmaak.”
Vir boere is dit egter ’n aansporing dat voedsel die afgelope maande ’n nóg groter prioriteitswaarde gekry het. “Die bedryf moet dit tot sy voor- deel bestuur.”
Volgens De Kock moet veral van dié rigtinggewende statistieke ken- nis geneem word:
• Verbruikers het nou meer waar- dering van die belangrike rol wat voedselvoorsiening speel. Die bedryf moet dit uitbou en deur positiewe beïnvloeding sorg dat boere nog meer gewaardeer word.
• Waar reeds 40% van verbruikers erg skuldbelas was voor die gren-
deltyd, gaan dit nog aansienlik toeneem. Dit word bereken dat tot 35% van die huidige middelklas na die swakker groepering kan uitsak. Voorsien daarvoor.
• Wees betrokke by omgee-aksies – vir mense en die natuur. Ná die afgelope maande dring 60% van verbruikers nou daarop aan dat ondernemings en individue aktief betrokke moet wees by sorg.
• Voedselmarkte is ’n groot geleent- heid – al hoe meer verbruikers be- soek dit in hul gebied (42% gereeld) omdat dit plaaslik, vars en ’n aan- gename ervaring is. Vars en gesond is die grootste groeikategorie.
• Neem kennis van opnames oor voedsel en drank. Volgens ’n ge- saghebbende opname wil byvoor- beeld meer as 70% van mense minder suiker inneem, 25% minder vleis eet en byna 20% hul drank-in- name verminder.
  Veerkragtige bedryf nou nóg belangriker
Johann van Zyl
Die SA landboubedryf het weens die ongekende gevolge van die Covid- 19-krisis ’n nóg belangriker rol om te speel in die plaaslike ekonomie, wat ’n erge knou deur die inperking toegedien is.
So meen Pierre Vercueil, president van Agri SA. Die organisasie is on- langs deur omstandighede gedwing om sy jaarkongres vir die eerste keer virtueel te hou.
“Ons boere voorsien nie slegs voedsel vir die land, ons buurlande en internasionaal nie, maar is ’n gere- kende werkverskaffer,” sê Vercueil. “Hulle moet dus opgepas word.”
Voedselvoorsiening in dié krisistyd is met onderskeiding gedoen. Veran- dering is onvermydelik en die bedryf
het die afgelope jare positief daarop gereageer. Die afgelope maande het egter opnuut die waarde van ’n betroubare en suksesvolle land-
boubedryf bevestig.
Dit kan egter nie vermag word
indien eienaarskap in die gedrang is nie. Agri SA beywer hom gevolglik deurlopend daarvoor om boere (en die bedryf) teen kwaadwillige optre- de te beskerm.
Volgens Vercueil is ’n doeltref- fende landbouwaardeketting van groot waarde vir die ekonomie en is dit ’n besonderse uitdaging vir die hele bedryf om die swak skakels in die waardeketting uit te skakel.
“Die geleenthede moet uitgesnuf- fel en benut word. Alles in ons vermoë moet gedoen word om tot ’n beter bedryf en Suid-Afrika by te dra.”
• Vercueil is tydens die kongres onbestrede as president herkies. Hy was ‘n ruk waarnemende president.
Agri SA
  September/October 2020 Vol 43 / No. 5
29   27   28   29   30   31